แอสตร้าเซนเนก้า ‘วัคซีนหนึ่งโดส’ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างน้อย 1 ปี

แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า ผลการทดลองออกมาว่า สามารถใช้วัคซีนตัวนี้ ป้องกันโควิด-19 COV001 และ COV002 โดยทดลองจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ผลการทดลองพบว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง และตอนนี้ แอสตร้าเซนเนก้า เป็นที่ต้องการของคนไทยเป็นอย่างมาก การเว้นระยะในการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้าโดสแรก และ โดสที่สอง ห่างกันนาน 45 สัปดาห์ มีผลกระตุ้น ให้ระดับแอนติบอดี ในร่างกาย เพิ่มขึ้นถึง 18 เท่า เมื่อมีการอ่านค่าแอนติบอดี 28 วันภายหลังการฉีดวัคซีนโดสที่สอง พบว่า ระดับแอนติบอดี จากการเว้นระยะ ระหว่างวัคซีนโดสแรก และ โดสที่สอง นาน 45 สัปดาห์ มีสูงกว่า ระดับแอนติบอดี จากการเว้นระยะห่าง ระหว่างโดส 12 สัปดาห์ ถึง 4 เท่า บ่งชี้ว่า การเว้นระยะห่าง ระหว่างโดส ที่นานขึ้น ไม่ก่อให้เกิดผลเชิงลบ แต่ช่วยกระตุ้น ระดับภูมิคุ้มกัน ให้สูงขึ้นได้ … Read more