รมว.ศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เผยมติที่ประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค.  รมว. ศึกษาธิการ  เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

เลื่อนเปิดเทอม

วันนที่ 27 เมษายน  2564 วันนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกมาเปิดเผยหลังการประชุม กับ หน่วยงานในสังกัด ทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ. ) และ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( กช. )

และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( กอศ. )  และ การศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) ว่า ที่ ประชุมมีมติ ให้มีการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปก่อน จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

เนื่องจากด้วย สถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด – 19 ที่มีความรุนแรง และ มีผู้ติดเชื้อสูง อย่างต่อเนื่อง นั้นเอง ทำให้อาจมีความรุนแรงมากขึ้น และ อาจจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา นันเอง  ประกอบด้วยกับ ผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน ทำให้ รมว.ศึกษาธิการ  เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

กำหนดการ และ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้ และ สิทธิของผู้เรียน มีดังนี้

1. ช่วงเวลาจากวันที่ 17 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา รวมไปถึง ครู และ บุคลากร มีการเตรียมความพร้อมในด้านอาคาร และ สถานที่ การจัดการเรียนการสอน และ อื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

2. ให้ทางโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ สื่อสาร และ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

3. มีการจัด ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน

4. ให้มีการจัดกิจกรรมเสริม ให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง อาจใช้ระบบออนไลน์ หรือ ระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เข้ามาช่วย โดยพิจารณาตามบริบท และ ความพร้อม ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ซึ่งอย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ จะประเมินผลเป็นระยะ แต่ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ไม่มาก สามารถจัดเตรียมการ จัดการเรียน การสอนในรูปแบบปกติได้ เช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เลื่อนเปิดเทอม

ซึ่งในขณะนี้ กระบวนการ รับนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนทั่วประเทศไทย ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และ มีอีก ประมาณ 10,000 โรงเรียน ที่ยังไม่สามารถดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ได้  

ซึ่งเป็นอีก สาเหตุสำคัญ ที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปก่อน และ การเลื่อนครั้งนี้ก็เลื่อนออกไปอีก เพียงแค่ 11 วัน โดยให้ สถานศึกษาจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร นั้นเอง

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด – 19 ในปัจจุบัน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการรายงาน  ตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิดวันนี้ 27 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก จำนวน  2,179 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 169 ราย ยอดป่วยสะสมเฉียด 6 หมื่นรายแล้ว ซึ่งในขณะ

ที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแล้วอีก จำนวน 15 คน รวมสะสมอยู่ที่ 163 คน กทม. ยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด ยอดสะสมทะลุหมื่นรายไปแล้ว ทีเดียว ทำให้การระบาดของโรคระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 30,824 ราย

ปัจจัยสำคัญของการระบาดโรคโตวิด 19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ คือ อยู่ที่อาการ และ เชื้อโควิด – 19 ซึ่งที่ผ่านมา การระบาดของโรคครั้งที่ 1 และ 2 นั้น ผู้ที่ติดเชื้อโควิด – 19 นั้นจะ แสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงที่น้อย หรือ ไม่มีอาการเลย

ไปถึงระดับความรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็น เจ็บคอ ไอ การคัดจมูก และ มีไข้ ส่วนผู้ติดเชื้อบางรายที่มีอาการรุนแรงมาก จะมีอาการปอดบวม หรือ ส่งผลต่อระบบการหายใจลำบากร่วมด้วย

ซึ่งอาการที่พบบ่อย ที่สุด คือ มีไข้ ซึ่งมีไข้สูงติดต่อกัน 48 ชั่วโมง มีอาการ ไอแห้ง ๆ  ไม่มีเรี่ยวแรง หอบ หรือ หายใจ เหนื่อย ติดขัด ไอแล้วมีเสมหะ หายใจลำบาก เจ็บคอ  ปวดหัว จมูกไม่ได้กลิ่น  ลิ้นไม่รับรส

แต่ในรอบนี้ มีอาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบ ว่า มีอการ เพิ่มเติม คือ ตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ ซึ่งผู้ป่วย บางรายมี ผื่นขึ้น เลยทีเดียว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะ ประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ของ โรคโควิด – 19 และ ประกาศ ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค. ) เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาน้อยที่สุด นั้นเอ

บทความแนะนำ