วัคซีนชิโนฟาร์ม

วัคซีนชิโนฟาร์ม

   วัคซีนชิโนฟาร์ม ศ.น . นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เวลา 9.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ได้ให้สัมภาษณ์ ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก ในชื่อ Suthichai Yoon ถึง วัคซีนซิโนฟาร์มว่า จะแบ่งเป็นระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความพร้อม การกระจายวัคซีน กับการฉีดวัคซีน และ สมดุลของวัคซีนอื่นๆ

ซึ่งใน ระยะที่ 1 โดยการอ้างอิง แนวปฏิบัติของ ศบค. ว่าชิโนฟาร์ม จะเข้ามาเป็นวัคซีนตัวเลือก อีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งทางบริษัท ห้างร้าน และ กลุ่มบุคคล สามารถหาไปฉีดได้ โดยฉีดได้ตามที่สถานบริการต่างๆ โดยหลักการ หลักๆ ของการจอง วัคซีนชิโนฟาร์ม คือ การลงทะเบียนการจองผ่านทางช่องทาง ออนไลน์

จากนั้น จะดูในด้าน ความสำคัญ ของบริษัทนั้นๆ เพราะจุดประสงค์ และ ความตั้งใจ จะให้เข้าไปช่วย อุดหลุมบ่อรูรั่วต่างๆ ที่ทำให้ เกิดปัญหา วัคซีนหลัก ไปไม่ทั่วถึง เช่น กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งรัฐ และเอกชน ที่กำลังจะเปิดเทอม ครู อาจารย์ก็มีความจำเป็น และ สมควรได้รับวัคซีนก่อน ในระดับแรกๆ เป็นตัวอย่าง หรือ รวมไปถึงกลุ่ม พ่อค้า แม่ค้า ที่ค้าขายริมถนนซึ่งเป็นพื้นที่ ที่จัดว่าอยู่ใน กลุ่มเสี่ยง และอยู่ใน กลุ่มที่สัมผัสผู้คนจำนวนมาก

หากจะต้องให้ บุคคล กลุ่มนี้ ไปต่อคิวเพื่อ รับวัคซีน ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลา กี่วัน หรือ กี่สัปดาห์ หรือ อาจจะกินเวลายาวนาน อาจจะ เป็นเดือน จึงได้กำหนดให้ ใครที่จะเข้ามาจองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องขอสละสิทธิ์เป็นจำนวน 10%  เพื่อให้เรานำไปฉีด ให้กับกลุ่ม บุคคลที่เราได้กล่าวมาข้างต้น

คือ กลุ่มโรงเรียน สถาณศึกษา ทั้งภาครัฐ และ เอกชน กลุ่ม พ่อค้า แม่ค้า ที่มีแผงหรือร้านค้าตั้งอยู่ริมทาง  ริมถนน  เพื่อเป็นการช่วยกันในสังคม เพราะคนอื่นฉีดเราก็ได้ประโยชน์ เป็นหลักการของวัคซีน อย่าคิดแต่เรารีบฉีดคนเดียว ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นัก จึงต้องช่วยกัน

สำหรับ ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่คิดราคาเข็มละ 888 บาท เป็นราคา ที่เราจัดซื้อจากบริษัท ที่เป็นตัวแทนนำเข้าโดยตรง และ เมื่อบวกกับ ค่าประกัน อาการข้างเคียง ภาษี ค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ไม่ได้คิดกำไร ซึ่งจะทำให้วัคซีน ราคาอยู่ระหว่าง 880-890 บาท ซึ่งอาจจะมี เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย จึงนำเป็นตัวเลขสวย เพื่อหวังให้ทุกคนทั้งประเทศ ได้รับวัคซีนรวดเร็ว

โดยจากการคาดเดาตามกำหนดไว้ วัคซีนลอตแรก น่าจะเข้ามาถึงในไทยวันที่ 20-21 มิ.ย. ประมาณ 1 ล้านโดส และจะทำการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้เวลา ในการตรวจ ประมาณ 2-3 วัน

จากนั้น จึงจะมีการกระจาย ออกไป  ตามความเหมาะสม แต่ก่อนนั้น ช่วงอาทิตย์เศษ จะเป็นเรื่องการเตรียมการ เตรียมความพร้อม หลักการที่เราต้องระวังมากที่สุด  และสำคัญที่สุดคือ การได้พูดคุย และ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล ที่เข้ารับการฉีดต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ซื้อไป ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม  ถึงค่าฉีดด้วย หากมีการนำไปฉีดที่สถานพยาบาลเอกชนอื่นๆ ก็แล้วแต่บางที่จะคิดเท่าไหร่ ผู้ซื้อวัคซีนก็ต้องออกให้ผู้ที่ไปรับวัคซีน

ทั้งนี้ ใน 1 ล้านโดส ระยะแรก อาจจะหายไป 3-4 พันโดส ต้องเก็บไว้ และ นำไปตรวจในขั้นตอนต่างๆ การเก็บ ก็เพื่อดูว่า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ดูความมั่นคงของสาร ส่วนแผนระยะต่อไป เท่าที่ได้หารือในช่วง 2-3 เดือนนี้ ที่วัคซีนหลักยังมาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย วัคซีนซิโนฟาร์ม จะมาอีกประมาณ 5-6 ล้านโดส และ ทยอยมาทุกๆ 10 วัน

อย่างไรก็ตาม อัตราการฉีดขณะนี้ ถ้าได้วันละ 3-5 แสนคนจะดีมาก จะทำให้สถานการณ์ จบได้เร็ว แต่ สิ่งที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามเป้า จะมีปัจจัย จากความต้องการของคนอาจจะซาลง เหมือนในต่างประเทศ คนที่รอดู คนที่ไม่แน่ใจ จะเริ่มเห็นเมื่อฉีดไปได้สัก 50% จะเห็นมีคนเหล่านั้น

นอกจากนี้ การฉีดต้องใช้บุคลากร โดยเฉพาะพยาบาลจำนวนมาก ต้องดูเรื่องกำลังคนซึ่งต้องทำไปถึง 5-6 เดือน

อีกส่วน ขอให้คำนึงถึง การเข้าถึงวัคซีน ของกลุ่มแรงงานในแคมป์คนงาน ที่ถูกจัดอยู่ลำดับท้ายๆ สิ่งที่อยากฝากคนไทยอย่าคิดมาก วัคซีน ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยควรจะได้ เขาได้เราก็ได้ประโยชน์ กลุ่มเหล่านั้น เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สามารถ รับเชื้อ และ แพร่กระจายได้มาก ถ้าเป็นตนจะรีบทำตรงนั้น คนงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยต้องฉีดให้เขา.

ศบค. รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย ผ่าน 100 วัน ฉีดไปแล้ว 4.6 ล้านโดส เฉพาะ 7 มิ.ย. วันเดียว 4.16 แสนโดส ภาพรวมเป็นไปด้วยดี

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 388,872 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 27,975 ราย
จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมทั้งประเทศ ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 7 มิ.ย. 2564 (100 วัน) จำนวน 4,634,941 โดส
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 3,243,913 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,391,028 ราย

ทั้งนี้ โฆษก ศบค. กล่าวถึงภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศวานนี้ (7 มิ.ย.) ว่า เป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร ขณะที่การประชุมในช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเรื่องการติดตามผลของการฉีดวัคซีน รวมถึงต้องให้ความมั่นใจผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย โดยจะนำเสนอต่อไป.

บทความแนะนำ