หมอพร้อม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19

รวมช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้งในกทม. และ ต่างจังหวัด

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

76 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่ต้องการจอง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี ในต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านไลน์ และ แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อมได้ในวันที่ 14 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป

จังหวัดชลบุรี

ประชาชนในจังหวัดชลบุรี สามารถลงชื่แแจ้งประสงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดได้ทาง Google Form https://bit.ly/3wIGDiB

7 กลุ่ม ดังนี้ สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้ในช่องนี้เดียวกัน

บุคลากรทางการแพทย์

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

บุคคลที่มีโรคประจำตัว

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ประชาชนทั่วไป

อาชีพที่ให้บริการคนจำนวนมาก

กลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

ประชาชนในจังหวัดสมุมรปราการ สามารถลงชื่อแจ้งประสงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดได้ทาง Google Form https://bit.ly/3vxwghw7 กลุ่ม ดังนี้ สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้ในช่องนี้เดียวกัน

บุคลากรทางการแพทย์ภาคเอกชน/ผู้สูงอายุ/ประชาชน7กลุ่มโรค/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด/ห้างสรรพสินค้า

สถานศึกษา

โรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มผู้สื่อข่าว

ศาสนสถาน

บุคลากรภาคขนส่ง

หากลงทะเบียนผ่านทาง หมอพร้อมแล้ว สามารถกรอบแบบฟอร์ตนี้เพิ่มได้ หากสามารถรับวัคซีนทางไหนก่อน ให้รับวัคซีนจากช่องทางนั้น

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่จังหวัดที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว มาให้ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 18-59 ปี และไม่ได้เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

1.กลุ่มเข้าร่วมโครงการรัฐบาล อย่าง “เราชนะ” และ “คนละครึ่ง” สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

จังหวัดภูเก็ต

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น การขอรับวัคซีนสำหรับองค์กร และสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ขอให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดเช่นกัน

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีได้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสนามนอกโรงพยาบาลผ่าน “นนท์พร้อม”  สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ให้รอคิวการฉีดวัคซีนตามที่ระบบแจ้ง และโรงพยาบาลนัดหมายนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสนามนอกรพ. 5 แห่ง ผ่าน “นนท์พร้อม”

“หมอพร้อม” หยุดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 4 โมงเย็น วันนี้

“หมอพร้อม” แจ้งหยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค.เป็นต้นไป ตามนโยบาย ศบค.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เฟชบุ๊ก “หมอพร้อม” ออกประกาศการใช้งานผ่านหมอพร้อม ว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้

1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ

2. ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน

2.1 อสม./ โรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.)/ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)

2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด

2.3 หมอพร้อม LINE OA/แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

อนึ่ง ระบบหมอพร้อม ยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

ลงทะเบียนแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับวัคซีน?

การฉีดวัคซีนเข็มแรกสำหรับกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เมื่อระบบตอบรับนัดแล้ว จะเริ่มฉีดได้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของผู้ลงทะเบียนรอบสอง จะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

หากไปฉีดวัคซีนก่อนวันที่นัดกับ “หมอพร้อม” สามารถทำได้ และจุดฉีดวัคซีนบันทึกเข้ามาในระบบจะยกเลิกนัดเดิมให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้แผนการฉีดวัคซีนจะฉีดเข็มแรกให้ครบ เดือน ก.ย. 64 และฉีด เข็มสองในเดือน ธ.ค.64

จะยกเลิกนัดฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไปได้อย่างไร? 

กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่จองคิวฉีดวัคซีนไว้

วันฉีดวัคซีนต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสิ่งยืนยันว่าลงทะเบียนหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว เช่น หน้าแอปพลิเคชัน หน้า LINE OA เอกสารที่ได้รับจาก อสม. หรือโรงพยาบาล

เปิดตัวเลขจองคิวฉีดวัคซีนโควิด “ 2 กลุ่มเป้าหมายแรก” ผู้สูงอายุ 60 ปีและ 7 โรคเรื้อรัง ล่าสุดเวลา 08.00 น. วันที่ 16 พ.ค. จองสะสม สะสม 5,743,991ราย เป็นกรุงเทพมหานคร 688,723ราย และต่างจังหวัด 5,054,268 ราย ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี เริ่มจองได้ 31 พ.ค. เพื่อรอให้รพ.ต่างๆ เปิดระบบให้เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2564 เฟซบุ๊ก “หมอพร้อม” เปิดเผย สรุปข้อมูลการจองคิวฉีดวัดซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนใน 2 กลุ่มเป้าหมายแรก คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม ทั้งไลน์บัญชีทางการและแอพพลิเคชั่น ซึ่งระบุว่า การจองคิวฉีดวัคซีน ข้อมูลวันที่ 16 พ.ค. เวลา 08.00 น. มีการจองสะสม 5,743,991ราย เป็นกรุงเทพมหานคร 688,723ราย และต่างจังหวัด 5,054,268 ราย

นอกจากนี้ ยังระบุว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปีขึ้นไป จะสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

บทความแนะนำ