ซิโนฟาร์ม ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน เข็มละ 888 บาท วันแรกเกือบ 7 พันองค์กร

ซิโนฟาร์ม ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน อย่างล้นหลามในขณะนี้ เป็นอีกหนึ่งในวัคซีนทางเลือก ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ในกรณีฉุกเฉิน WHO เป็นวัคซีนอีกหนึ่งยี่ห้อ ที่ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ที่มีแผน จะนำเข้าเพื่อมาฉีด ให้กับประชาชน คนไทย  โดย ซิโนฟาร์ม ถือเป็นวัคซีน ที่ได้รับการจดทะเบียน และ สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ลำดับที่ 6 โดยองค์การอนามัยโลก ( WHO )

ซิโนฟาร์ม ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาเผย ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน เข็มละ 888 บาท วันแรกเกือบ 7 พันองค์กร ตั้งแต่เปิดระบบยื่น ความประสงค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง เวลา 16.00 น. ได้มีองค์ก รยื่น ความประสงค์ จำนวน 6,938 องค์กร และ จำนวนบุคคล ที่องค์กรยื่นขอรับ การจัดสรร ยอดอยู่ที่ 3,182,006 คน 

รู้จักวัคซีนตัวเลือก ” ซิโนฟาร์ม “

 • วัคซีนซิโนฟาร์ม ( Sinopharm ) มีชื่อทางการค้าว่า “ COVILO ”
 • เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก ( WHO )
 • เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ( Inactivated vaccine ) เช่นเดียว กับ ซิโนแวค
 • นำมาใช้แล้ว 57 ประเทศทั่วโลก และ ใช้ไปกว่า 65 ล้านโดสแล้ว
 • ฉีดได้ตั้งแต่ กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จนถึง ผู้สูงอายุ ไม่มีข้อบ่งชี้ ที่จำกัดเรื่องอายุ
 • มีประสิทธิภาพ โดยรวม 78.1 % ป้องกัน โรคแบบรุนแรง และ การเสียชีวิตได้ 100%

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 • ห้ามฉีด ในผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรง จากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งก่อนหน้า
 • ห้ามฉีด ในผู้ที่มีอาการแพ้ ส่วนประกอบของวัคซีน
 • ห้ามฉีดในผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • ห้ามฉีดในผู้ที่อาหารภูมิแพ้อย่างรุนแรง
 • ห้ามฉีดในผู้ที่มีไข้ หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส
 • ห้ามฉีดในผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน ” ซิโนฟาร์ม “

 • สถานพยาบาลบันทึกข้อมูล ผู้เข้าฉีดวัคซีน โดยใส่รหัสบัตรประชาชน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถานพยาบาล สแกนบาร์โค้ด วัคซีน เพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

ดังนั้น ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เลย

รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ใน กรุงเทพมหานคร

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • โรงพยาบาลนวมินทร์
 • โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • โรงพยาบาลบางโพ
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 • โรงพยาบาลมิตรประชา
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลาง กล้วยน้ำไท 2
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
ซิโนฟาร์ม ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน
สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือ แจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควตาต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม

1.องค์กร และ หน่วยงานลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ ขอรับการจัดสรรวัคซีน โควิดตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารนิติบุคคล ประกอบการยื่น แจ้งความประสงค์ ขอรับจัดสรรวัคซีน ตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์–หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จากผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : สำหรับองค์กร ที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียน เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และ ลำดับจัดสรรโควตา ต่อไป

2.คณะกรรมการ บริหารวัคซีน ตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ และ การจัดสรรโควตา การกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์

3.คณะกรรมการ บริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กร หน่วยงานเข้าล็อกอิน เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

4.องค์กร และ หน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

5.องค์กร และ หน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาล ที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

บทความแนะนำ