จองวัคซีน Moderna

สำหรับข่าว จองวัคซีน Moderna ทาง โรงพยาบาล วิภาวดี ถอนตัว ไม่ร่วมซื้อวัคซีน Moderna เนื่องจาก เกิดความเสี่ยง พราะไม่ได้ คำตอบระยะเวลาที่จะได้รับวัคซีนแน่ชัด จากผู้จำหน่าย

จองวัคซีน Moderna

โรงพยาบาล วิภาวดี ได้ออกมา ประกาศยกเลิก การจัดซื้อ วัคซีนโควิด – 19 ของ โมเดอร์นา พบว่า สาเหตุ มาจาก การถอนตัว ไม่ร่วมซื้อวัคซีนทางเลือก กับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

เพราะไม่ได้ คำตอบระยะเวลา ที่จะได้รับวัคซีน แน่ชัด นั้นเอง จากผู้จำหน่าย และ องค์การเภสัชฯ หวั่นลูกค้ารอไม่ได้ ถ้าได้ฉีดช้ากว่า วัคซีนรัฐจะเสียชื่อ นั้นเอง

รายละเอียดคำชี้แจ้งเรื่องการยกเลิก วัคซีน Moderna

เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก Vibhavadi Hospital ของ โรงพยาบาล วิภาวดี ได้โพสต์ ข้อความ พร้อมระบุ ว่า “ เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจ ในการรับวัคซีน Moderna กับ โรงพยาบาล วิภาวดี ตามที่โรงพยาบาล วิภาวดี

ได้ให้ความสำคัญ กับ การนำเข้าวัคซีน ทางเลือก โดยหวัง ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง วัคซีนได้โดย เร็วที่สุด เพื่อ ช่วยพลิกฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศ และ ท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดย ที่การดำเนินการจัด ซื้อวัคซีน Moderna ณ สถานการณ์ ปัจจุบัน นั้น ทำให้ โรงพยาบาล วิภาวดี ให้คำตอบ ที่ชัดเจน แก่ทุกท่าน ไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนใน ช่วงเวลาใด ซึ่ง โรงพยาบาล ถือว่า อาจเกิดความเสี่ยง แก่ท่าน

และ เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ที่คาดหวังว่าจะได้รับการ ฉีดวัคซีน โดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดี จึงพิจารณาตัดสินใจ ยกเลิก การจัดซื้อวัคซีน ดังกล่าว นั้นเอง

โรงพยาบาล วิภาวดี จึงใคร่ ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และ ขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึง ความจริงใจ และ สุจริตใจของโรงพยาบาล ที่มีต่อ ทุกท่าน ทั้งนี้ หาก โรงพยาบาล วิภาวดี ได้รับความชัดเจน ในการที่จะทำให้ท่าน ได้เข้าถึงวัคซีน ทางเลือก

โรงพยาบาล จะขออนุญาตติดต่อท่าน ตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อ สอบถามความต้องการต่อไป ขอขอบคุณ โรงพยาบาลวิภาวดี ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ ก่อนหน้านี้ นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาล เอกชน ยืนยัน ว่า สมาคม ฯ จะสั่งซื้อ วัคซีนโควิด – 19 ของ โมเดอร์นา ( Moderna ) ในนามสมาคม โรงพยาบาลเอกชน ผ่านองค์การเภสัชกรรม ( อภ. ) ที่จะเป็นผู้ที่สั่งซื้อจาก

บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนโควิด – 19 เมื่อได้รับ การขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) โดยต้นทุนวัคซีน ของ โมเดอร์นาที่นำเข้ามา ผ่านองค์การเภสัชกรรม อยู่ที่ 37 – 38 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้นเอง

ในขณะที่ ราคาให้บริการ ของ สมาชิกโรงพยาบาล เอกชน ตกลงกันคิดเท่ากัน ทุกโรงพยาบาลไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเข็ม ประกอบ ด้วย ค่าวัคซีน ค่าบริการของ โรงพยาบาล และ ค่าประกัน วัคซีนโควิด – 19 เพื่อ คุ้มครองผู้ที่ ได้รับวัคซีนหากเกิดผลข้างเคียงขึ้น นั้นเอง

โดยค่าประกันจะเก็บเพียง ครั้งเดียวในเข็มแรก ดังนั้น คาดว่าราคาค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทั้ง 2 เข็ม ของสมาชิกโรงพยาบาล เอกชนจะอยู่ที่กว่า 3,000 บาท นั้นเอง

อย่างไร ก็ตาม สำนักข่าว อินโฟเควสท์ รายงาน ว่า นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาล วิภาวดี ได้ถอนตัวจากการสั่งซื้อ วัคซีนโควิด – 19 ของโมเดอร์ นาจากองค์การเภสัชกรรม แล้ว มาให้บริการ แก่ลูกค้า

เพราะ จนถึง ขณะนี้ยัง ไม่สามารถทราบถึง การระยะเวลาที่จะได้รับ วัคซีน อย่างแน่ชัด จากผู้จำหน่าย ได้เลย และ องค์การเภสัช ฯ ทำให้ลูกค้าที่เคยทำรายการจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อาจจะไม่สามารถรอได้ นั้นเอง

ทำให้ ส่งผล ให้ ลูกค้าที่มีรายชื่อ ในการ จองฉีดวัคซีน กับ ทางโรงพยาบาล อาจไม่พอใจ อย่างมาก ได้

ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้ กับ คุณภาพการบริการ ของ ทางโรงพยาบาล วิภาวดีในสายตา ของ ลูกค้า เพราะหาก ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินฉีดวัคซีนทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลจัดหามา

แต่ได้ รับการฉีดล่าช้า กว่าการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหามาให้บริการกับประชาชน นั้น ก็ไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพ การบริการ ของ โรงพยาบาล เบื้องต้น คาดการ ว่าการเริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก ของกลุ่มโรงพยาบาล เอกชนคงจะล่าช้าไปถึงเดือน ธันวาคม 2564 หรือ ต้นปี 2565 เลย ทีเดียว

มี การรายงาน ข่าวเพิ่มเติม จองวัคซีน Moderna โดยระบุ ว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อ เดือน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาล วิภาวดี เคยจัดโปรแกรม เปิดจอง วัคซีนโควิด – 19 ของ โมเดอร์นา เพื่อ สำรวจความสนใจแก่ลูกค้า โรงพยาบาล แต่ถูก กระทรวงสาธารณสุข สั่งให้ระงับ ไว้ นั้นเอง

เนื่องจาก อย. ยังไม่ได้รับรองการใช้วัคซีน แม้ว่าจะได้รับการรับรองจา กองค์การอาหาร และ ยาแห่งสหรัฐอเมริกา ( FDA ) ไปแล้ว ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะลบข้อมูลออกจาก เว็บไซต์ คืนเงินจองแก่ลูกค้าทั้งหมด และ ถูกดำเนินคดี เปรียบเทียบปรับ เป็นจำนวนหลักหมื่นบาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความแนะนำ